Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 iunie 2011 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-67/10)1

(Funcţie publică – Funcționari – Acţiune în despăgubire având ca obiect stabilirea cheltuielilor de judecată – Inadmisibilitate)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall, C. Berardis-Kayser, agenți, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de a nu rambursa două treimi din cheltuielile de judecată efectuate de reclamant în cauza F-41/06.

Dispozitivul

Respinge acţiunea ca fiind inadmisibilă.

Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 JO C 288, 23.10.2010, p. 74.