Hotărârea Curții (Camera a patra) din 27 iunie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof - Germania) – Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)/Kyocera, fostă Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C-457/11), Canon Deutschland GmbH (C-458/11) și Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11), Hewlett-Packard GmbH (C-460/11)/Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

(Cauze conexate C-457/11-C-460/11)1

(Proprietate intelectuală și industrială – Dreptul de autor și drepturile conexe în societatea informațională – Directiva 2001/29/CE – Dreptul de reproducere – Compensație echitabilă – Noțiunea «reproduceri pe hârtie sau pe orice suport similar, realizate prin folosirea oricărui tip de tehnici fotografice sau prin alt proces cu efecte similare» – Consecințele neaplicării măsurilor tehnice disponibile pentru a preveni sau a limita actele neautorizate – Consecințele unei autorizări exprese sau implicite de a realiza reproduceri)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamante: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11), Hewlett-Packard GmbH (C-460/11)

Pârâte: Kyocera, fostă Kyocera Mita Deutschland GmbH,

Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C-457/11), Canon Deutschland GmbH (C-458/11), Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

Obiectul

Cerere de decizie preliminară - Bundesgerichtshof – Interpretarea Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională (JO L 167, p. 10, Ediţie specială 17/vol. 1, p. 230, rectificare în JO 2008, L 314, p. 16) - Dreptul de reproducere - Noţiunea „reproduceri pe hârtie sau orice suport similar, realizate prin folosirea oricărui tip de tehnici fotografice sau prin alt proces cu efecte similare” cuprinsă la articolul 5 alineatul (2) litera (a) din directiva menţionată – Eventuala includere a reproducerilor efectuate cu ajutorul imprimantelor şi trasatoarelor

Dispozitivul

Actele de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate efectuate în perioada cuprinsă între 22 iunie 2001, data intrării în vigoare a Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, și 22 decembrie 2002, data expirării termenului ei de transpunere, nu intră sub incidența acestei directive.

În cadrul unei excepții sau al unei limitări prevăzute la articolul 5 alineatele (2) și (3) din Directiva 2001/29, un eventual act prin care titularul de drepturi a autorizat reproducerea operei sale sau a altui obiect protejat nu are nicio incidență asupra compensației echitabile, indiferent dacă aceasta este prevăzută în mod obligatoriu sau facultativ în temeiul dispoziției aplicabile din directiva menționată.

Posibilitatea de a aplica măsurile tehnice prevăzute la articolul 6 din Directiva 2001/29 nu poate face inaplicabilă condiția unei compensații echitabile prevăzută la articolul 5 alineatul (2) litera (b) din această directivă.

La notion de «reproduction effectuée au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe des reproductions effectuées à l’aide d’une imprimante et d’un ordinateur personnel, dans le cas où ces appareils sont reliés entre eux. Dans cette hypothèse, il est loisible aux États membres d’instaurer un système selon lequel la compensation équitable est acquittée par les personnes disposant d’un appareil contribuant, de façon non autonome, au procédé unique de reproduction de l’œuvre ou de l’autre objet protégé sur le support donné, dans la mesure où ces dernières ont la possibilité de répercuter le coût de la redevance sur leurs clients, étant entendu que le montant global de la compensation équitable due en contrepartie du préjudice subi par l’auteur à l’issue d’un tel procédé unique ne doit pas être différent, en substance, de celui fixé pour la reproduction obtenue au moyen d’un seul appareil.

____________

1     JO C 362, 10.12.2011.