Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 9 päivänä heinäkuuta 2002, asiassa T-70/01, Pier V. Aimone vastaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuin1

(Henkilöstö ( Henkilökohtaisista syistä myönnetty virkavapaus ( Kieltäytyminen uudelleensijoittamisesta ( Irtisanominen viran puolesta ( Henkilöstösäännön 40 artiklan 4 kohdan d alakohta sekä 49 artiklan toinen kohta)

(Oikeudenkäyntikieli: italia)

Asiassa T-70/01, Pier V. Aimone, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen entinen virkamies, kotipaikka Fribourg (Sveitsi), edustajanaan asianajaja R. Ventura, vastaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (asiamiehinään M. Schauss ja A. Dal Ferro), jossa kantaja vaatii yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan 22.5.2000 tehdyn yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen, jolla kantaja irtisanottiin viran puolesta 1.6.2000 lähtien ja jossa hän vaatii kyseisellä päätöksellä aiheutetun henkisen kärsimyksen ja psyykkis-fyysisen vahingon korvaamista, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (viiden jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.D. Cooke, sekä tuomarit R. García-Valdecasas ja P. Lindh, kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio González, on 9.7.2002 antanut tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)Kumoamisvaatimus hylätään.

2)Vahingonkorvausvaatimus hylätään.

3)Kumpikin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EYVL C 150, 19.5.2001.