A Bundesgerichtshof (Németország) által 2021. február 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG kontra E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

(C-62/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Alperesek és ellenérdekű felek a felülvizsgálati eljárásban: E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Érvénytelenné teszi-e a 207/2009 rendelet1 56. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és a 2017/1001 rendelet2 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott azon körülmény, hogy európai uniós védjegyoltalom használat hiánya miatti megszűnésének megállapítása iránti kérelmet nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy, vagy perképességgel rendelkező érdekképviseleti szervezet, azt a szerződéses megállapodást, amelyben harmadik személy valamely európai uniós védjegy jogosultjával szemben kötelezettséget vállal arra, hogy használat elmaradása miatt nem nyújt be az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához ezen európai uniós védjegyoltalom megszűnésének megállapítására irányuló kérelmet?

Azzal a hatással jár-e a 207/2009 rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és a 2017/1001 rendelet 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott azon körülmény, hogy európai uniós védjegyoltalom használat hiánya miatti megszűnésének megállapítása iránti kérelmet nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy, vagy perképességgel rendelkező érdekképviseleti szervezet, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala és az uniós bíróságok előtti megszűnés megállapítása iránti eljárás során figyelmen kívül kell hagyni a tagállami bíróság azon jogerős ítéletét, amely arra kötelezi az alperest, hogy vonja vissza az általa vagy megbízottja által használat elmaradása miatt benyújtott, európai uniós védjegyoltalom megszűnésének megállapítására irányuló kérelmet?

____________

1 A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (egységes szerkezetbe foglalt változat) (HL 2009. L 78., 1. o.; helyesbítés: HL 2017. L 142., 104. o.).

2 Az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2017. L 154., 1. o.).