Virkamiestuomioistuimen määräys 16.12.2010 - Adriaansen v. Euroopan investointipankki

(Asia F-35/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 209, 31.7.2010, s. 54.