Talan väckt den 18 september 2012 – ZZ mot Regionkommittén

(Mål F-99/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi, A. Blot)

Svarande: Regionkommittén

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av Regionkommitténs beslut att avslå sökandens begäran att inte beräkna pensionsrättigheterna på grundval av de nya allmänna genomförandebestämmelserna

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska:

I första hand ogiltigförklara Regionkommitténs beslut av den 1 december 2011 att avslå sökandens begäran av den 13 juli 2011, vilken kompletterades den 16 augusti 2011.

I den mån det behövs, ogiltigförklara beslutet av den 8 juni 2012 att uttryckligen avslå sökandens klagomål av den 10 februari 2012.

I andra hand fastställa den ideella skada som sökanden lidit och förplikta svaranden att betala ett belopp som uppskattas till 20.000 euro.

förplikta Regionkommittén att ersätta rättegångskostnaderna.