Kanne 27.12.2007 - Bosman v. neuvosto

(Asia F-145/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgia) (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja P. S. Gennari Curlo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yksittäispäätös, joka on tehty 28.2.2007 ja jolla evätään kotitalouslisä laskettaessa vanhuuseläkettä, on kumottava.

Vaatimukset

Eläkeoikeuksien vahvistamista koskeva päätös, joka on tehty 27.2.2007, on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan haettua kotitalouslisää 1.3.2007 lukien.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________