HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE

(Camera a doua)

24 septembrie 2009

Cauza F‑94/07

Jean Rebizant şi alţii

împotriva

Comisiei Comunităţilor Europene

„Funcţie publică — Funcţionari — Promovare — Exerciţiul de promovare 2006 — Coeficienţi de multiplicare — Articolul 6 alineatul (2) din statut — Articolul 9 din anexa XIII la statut — Prag de promovare”

Obiectul: Acţiune formulată în temeiul articolelor 236 CE şi 152 EA, prin care domnii Rebizant, Vlandas şi Vocino solicită anularea deciziei Comisiei de a nu îi promova în gradul AD 13 în cadrul exerciţiului de promovare 2006

Decizia: Respinge acţiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Acţiune în anulare — Motive — Motiv inoperant

În cadrul unei acţiuni în anulare, dacă un motiv nu este apt, în ipoteza în care ar fi întemeiat, să determine anularea pe care o urmăreşte reclamantul, acest motiv trebuie să fie considerat inoperant. Astfel, atunci când un funcţionar, remunerat din creditele vreunei părţi din bugetul general, introduce o acţiune împotriva unei decizii a Comisiei care nu l‑a promovat, în situaţia în care nici nu ar fi putut fi promovat din cauza numărului total insuficient de puncte de promovare pe care le‑a acumulat, trebuie să se considere că funcţionarul nu are un interes legitim să obţină anularea unei decizii despre care are certitudinea că va fi adoptată în sens similar în ceea ce îl priveşte.

(a se vedea punctele 61 şi 62)

Trimitere la:

Curte: 21 septembrie 2000, EFMA/Consiliul, C‑46/98 P, Rec., p. I‑7079, punctele 37 şi 38; 30 septembrie 2003, Eurocoton şi alţii/Consiliul, C‑76/01 P, Rec., p. I‑10091, punctul 52

Tribunalul de Primă Instanţă: 6 iunie 2007, Parlante/Comisia, T‑432/04, RepFP, p. I‑A‑2‑0000 şi II‑A‑2‑0000, punctul 38