Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (ședință plenară) din 5 mai 2010 - Bouillez şi alţii/Consiliul

(Cauza F-53/08)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2007 - Interesul de a exercita acțiunea -Decizie de promovare - Listă a funcționarilor promovați -Examinare comparativă a meritelor - Criteriul nivelului responsabilităților exercitate - Cerere de anulare a deciziilor de promovare - Echilibrul intereselor)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Vincent Bouillez (Overijse, Belgia) şi alţii (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocaţi)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Interveniente: Eliza Niniou şi Maria-Béatrice Postiglione Branco, cu domiciliul în Schaerbeek (Belgia) şi, respectiv, în Kraainem (Belgia) (reprezentanţi: iniţial T. Bontinck şi S. Woog, ulterior T. Bontinck şi S. Greco, avocaţi)

şi

Maria De Jesus Cabrita şi Marie-France Liegard, funcționari ai Consiliului Uniunii Europene, cu domiciliul în Bruxelles (Belgia) (reprezentanţi: iniţial N. Lhoëst, ulterior N. Lhoëst şi L. Delhaye, avocaţi)

Obiectul

Anularea deciziilor AIPN de a nu îi promova pe reclamanți la gradul AST 7 în cadrul exercițiului de promovare 2007

Dispozitivul

1)    Anulează deciziile prin care Consiliul Uniunii Europene a refuzat promovarea domnilor Bouillez și Van Neyghem și a doamnei Wagner-Leclercq la gradul AST 7 în cadrul exercițiului de promovare 2007.

2)    Respinge celelalte capete de cerere în acțiunea formulată de domnii Bouillez și Van Neyghem și de doamna Wagner-Leclercq.

3)    Obligă Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

4)    Intervenienții suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 183, 19.7.2008, p. 35.