Kanne 20.3.2013 – ZZ ym. v. komissio

(Asia F-23/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla toimitetaan eläkeoikeuksia koskeva lopullinen laskutoimitus kantajien eläkeoikeuksien unionin eläkejärjestelmään siirtämistä varten virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevien 11 ja 12 artiklan uusien täytäntöönpanosäännösten mukaisesti

Vaatimukset

kantajien ennen heidän komission palveluksessa aloittamistaan saavuttamien eläkeoikeuksien siirtämistä koskevat päätökset on kumottava

siltä osin kuin on tarpeellista, kantajien valitusten, joissa vaadittiin yleisten täytäntöönpanosäännösten ja vakuutusmatemaattisten arvojen soveltamista sellaisena kuin ne olivat voimassa heidän eläkeoikeuksiensa siirtämistä koskevien hakemusten tekemisen ajankohtana, hylkäämispäätökset on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.