Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.5.2011 - J v. komissio

(Asia F-53/09)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sosiaaliturva - Tapaturma- ja ammattitautivakuutus - Henkilöstösääntöjen 73 artikla - Kieltäytyminen sairauden katsomisesta ammattitaudiksi - Velvollisuus käsitellä asia kohtuullisessa määräajassa)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: J (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne päätöksestä, jolla hylättiin kantajan vaatimus katsoa ammattitaudiksi hänellä oleva sairaus, sekä päätöksestä asettaa hänen vastuulleen lääkärin palkkiot ja kulut, jotka hän on ilmoittanut, sekä puolet lääketieteellisen lautakunnan kolmannen lääkärin palkkioista ja liitännäiskustannuksista.

Tuomiolauselma

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan kantajalle vahingonkorvausta yksi euro.

Muut kannevaatimukset hylätään.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja neljänneksestä kantajan oikeudenkäyntikuluja.

Kantaja vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 180, 1.8.2009, s. 64.