Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 13 noiembrie 2020 – UE/Sharewood Switzerland AG și VF

(Cauza C-595/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurent: UE

Intimați: Sharewood Switzerland AG, VF

Întrebările preliminare

Articolul 6 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)1 trebuie interpretat în sensul că contractele de vânzare-cumpărare de arbori de tec și balsa, încheiate între o întreprindere și un consumator, prin care se dobândește proprietatea asupra arborilor în vederea tăierii după exploatare și a vânzării în scopul obținerii de profit, și care conțin în acest sens un contract de locațiune și un contract de prestări servicii, trebuie considerate „contracte privind un drept real imobiliar sau privind dreptul de locațiune asupra unui bun imobil” în sensul acestei dispoziții?

____________

1     JO 2008, L 177, p. 6.