A Bíróság (második tanács) 2016. július 7-i ítélete (a Pécsi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hőszig Kft. kontra Alstom Power Thermal Services

(C-222/15. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Joghatósági kikötés – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság és a határozatok elismerése a polgári és kereskedelmi ügyekben – 44/2001/EK rendelet – 23. cikk – Az általános értékesítési feltételekben foglalt kikötés – A feleknek az említett feltételekhez való hozzájárulása – Az ilyen kikötés érvényessége és pontossága)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Pécsi Törvényszék

Az alapeljárás felei

Felperes: Hőszig Kft.

Alperes: Alstom Power Thermal Services

Rendelkező rész

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan joghatósági kikötés, mint amilyenről az alapügyben van szó, amely egyrészt a megrendelőnek a felek között létrejött szerződésekben említett és azok megkötésekor a másik félnek átadott általános beszerzési feltételeiben szerepel, másrészt valamely tagállam egyik városa bíróságainak joghatóságát köti ki, megfelel az e rendelkezésben a felek hozzájárulására és e kikötés tartalmi pontosságára vonatkozóan előírt követelményeknek.

____________

1 HL C 245., 2015.7.27.