2021 m. kovo 2 d. Budai Központi Kerületi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš KI

(Byla C-131/21)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Budai Központi Kerületi Bíróság

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

KI

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 50 straipsnio nuostata, aiškinama atsižvelgiant į 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – EŽTK) Protokolo Nr. 7 4 straipsnį ir į su juo susijusią Europos Žmogaus teisių teismo jurisprudenciją, draudžia taikyti baudžiamąjį procesą būtent dėl aplinkybių, už kurias  asmeniui, prieš kurį pradėtas baudžiamasis persekiojimas, buvo skirta galutinė vietoje mokėtina bauda pagal administracinių pažeidimų nagrinėjimo procedūrą, kurios nesumokėjus, teismo sprendimu ji buvo pakeista laisvės atėmimo bausme?

____________