Acțiune introdusă la 21 mai 2008 - Stols/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-51/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Wilhelmus Louis Maria Stols (Halsteren, Țările de Jos) (reprezentanți: S. Rodrigues şi C. Bernard-Glanz, avocats)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri de a nu îl include pe reclamant în lista persoanelor promovate la gradul AD 11 în cadrul exercițiului de promovare 2007

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri de a nu îl include pe reclamant în lista persoanelor promovate la gradul AD 11 în cadrul exercițiului de promovare 2007, astfel cum această decizie rezultă din Comunicarea către personal nr. 136/07 din 16 iulie 2007;

anularea, în măsura necesară, a deciziei autorității împuternicite să facă numiri de respingere a reclamației reclamantului;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________