2021 m. vasario 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Airija

(Byla C-126/21)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Tomkin ir S. Grünheid

Atsakovė: Airija

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti, kad nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų 2009 m. spalio 23 d. Tarybos pamatiniam sprendimui 2009/829/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui1 , įgyvendinti arba bet kuriuo atveju nepranešusi apie tokias nuostatas Komisijai, Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal minėto Pamatinio sprendimo 27 straipsnį;

priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Pamatinio sprendimo 2009/829/TVR 27 straipsnį valstybės narės ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 1 d. turėjo imtis priemonių, būtinų šio Pamatinio sprendimo nuostatoms įgyvendinti, ir apie tokias priemones pranešti Komisijai.

Komisija mano, kad Airija pažeidė įsipareigojimus pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2009/829/TVR 27 straipsnį, nes nepriėmė įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų Pamatiniam sprendimui įgyvendinti, arba bet kuriuo atveju nepranešė apie tokias nuostatas Komisijai.

____________

1 OL L 294, 2009, p. 20.