Beroep ingesteld op 16 maart 2009 - Van Neyghem / Raad

(Zaak F-25/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Kris Van Neyghem (Tienen, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2008 niet tot de rang AST 7 te bevorderen en, voor zover nodig, van de besluiten om minder verdienstelijke ambtenaren tot die rang te bevorderen

Conclusies van de verzoekende partij:

nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2008 niet tot de rang AST 7 te bevorderen en, voor zover nodig, van de besluiten om minder verdienstelijke ambtenaren tot die rang te bevorderen;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten.

____________