Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 10 april 2014 – Commissie / Italië

(Zaak C‑85/13)

„Niet-nakoming – Richtlijn 91/271/EEG – Behandeling van stedelijk afvalwater – Artikelen 3‑5 en 10 – Bijlage I, A en B”

Beroep wegens niet-nakoming – Onderzoek van de gegrondheid door het Hof – Situatie die in aanmerking moet worden genomen – Situatie bij het verstrijken van de in het met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 258 VWEU; richtlijn 91/271 van de Raad, art. 3, 4, 5 en 10) (cf. punt 31)

Voorwerp

Niet-nakoming – Verzuim om binnen de gestelde termijn de maatregelen vast te stellen of mee te delen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de artikelen 3 tot en met 5 en 10 van richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135, blz. 40), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1137/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (PB L 311, blz. 1)

Dictum

1)

Door niet de maatregelen te hebben getroffen die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat:

–        de agglomeraties Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio en Vigevano (Lombardia), met meer dan 10 000 inwonerequivalenten, die stedelijk afvalwater lozen in ontvangende wateren die worden beschouwd als „kwetsbare gebieden” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1137/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008, zijn voorzien van opvangsystemen voor stedelijk afvalwater als bedoeld in artikel 3 van die richtlijn;

–        in de agglomeraties Pescasseroli (Abruzzi), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) en Thiene (Veneto), met meer dan 10 000 inwonerequivalenten, stedelijk afvalwater dat in opvangsystemen terechtkomt, vóór lozing aan een secundaire behandeling of een gelijkwaardig proces wordt onderworpen overeenkomstig artikel 4 van richtlijn 91/271, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1137/2008;

–        in agglomeraties Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) en Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini en Trappeto (Sicilia), met meer dan 10 000 inwonerequivalenten, die stedelijk afvalwater lozen in ontvangende wateren die worden beschouwd als „kwetsbare gebieden” in de zin van richtlijn 91/271, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1137/2008, het stedelijk afvalwater dat in de opvangsystemen terechtkomt, vóór lozing wordt onderworpen aan een behandeling die verder gaat dan een secundaire behandeling of een gelijkwaardig proces overeenkomstig artikel 5 van die richtlijn, en

–        de ter naleving van de eisen van de artikelen 4 tot en met 7 van richtlijn 91/271, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1137/2008, gebouwde stedelijke waterzuiveringsinstallaties zodanig worden ontworpen, gebouwd, geëxploiteerd en onderhouden dat zij onder alle normale plaatselijke weersomstandigheden op bevredigende wijze kunnen blijven functioneren en dat bij het ontwerpen van de installaties met seizoenschommelingen in de belasting rekening wordt gehouden in de agglomeraties Pescasseroli (Abruzzi), Aviano, Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) en Thiene (Veneto),

is de Italiaanse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 3 en/of artikel 4 en/of artikel 5 alsmede artikel 10 van richtlijn 91/271, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1137/2008.

2)

De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.