Presuda Suda (četvrto vijeće) 17. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Verwaltungsgericht Gelsenkirchen - Njemačka) – Michael Schwarz protiv Stadt Bochum

(Predmet C-291/12)1

(Prethodno pitanje − Područje slobode, sigurnosti i pravde – Biometrijska putovnica – Otisci prstiju – Uredba (EZ) br. 2252/2004 – Članak 1. stavak 2. – Valjanost – Pravna osnova – Postupak donošenja – Članci 7. i 8. Povelje o temeljnim pravima Europske unije – Pravo na poštovanje privatnog života – Pravo na zaštitu osobnih podataka – Razmjernost)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Michael Schwarz

Tuženik: Stadt Bochum

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku - Verwaltungsgericht Gelsenkirchen - valjanost članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 2., str. 242.), kako je izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 444/2009 od 6. svibnja 2009. (SL L 142, str. 1. i ispravak SL L 188, str. 127), s obzirom na članak 8. Povelje o temeljnim pravima, kao i članak 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – Pravo osobe na izdavanje putovnice bez snimanja otisaka prstiju

Izreka

Ispitivanje postavljenog pitanja nije otkrilo nikakve elemente koji bi bili takve naravi da utječu na valjanost članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice, kako je izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 444/2009 od 6. svibnja 2009.

____________

1 SL C 273, 8.9.2012.