Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 26.6.2013 – BU v. EMA

(Yhdistetyt asiat F-135/11, F-51/12 ja F-110/12)1

(Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen – Henkilölle vastainen toimi – Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vaatimus – Sopimuksen uudelleenluokittelua koskeva vaatimus – Kohtuullinen aika – Valituksen hylkäämistä koskeva valitus – Palvelussuhteen ehtojen 8 artikla – Huolenpitovelvollisuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: BU (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto (EMA) (asiamiehet: asiassa F-135/11 aluksi S. Vincenzo, sittemmin T. Jablonski ja G. Gavrilidou, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron, asiassa F-51/12 T. Jablonski ja G. Gavrilidou, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron, ja asiassa F-110/12 T. Jablonski ja Rampal Olmedo)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus Euroopan lääkeviraston sen päätöksen kumoamiseksi, jolla on päätetty olla uudistamatta kantajan väliaikaisen toimihenkilön sopimus.

Tuomiolauselma

Kumotaan 30.5.2011 päivätyllä kirjeellä tiedoksi annettu Euroopan lääkeviraston päätös, jolla on päätetty olla uudistamatta BU:n sopimus.

Kanne F-135/11 hylätään muilta osin.

Kanteet F-51/12 ja F-110/12 hylätään.

Euroopan lääkevirasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan BU:n oikeudenkäyntikulut asioissa F-135/11 ja F-51/12.

BU vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan lääkeviraston oikeudenkäyntikulut asiassa F-110/12.

____________

1 EUVL C 65, 3.3.12, s. 24; EUVL C 209, 14.7.12, s. 14 ja EUVL C 379, 8.12.12, s. 34.