Beroep ingesteld op 5 april 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-37/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: P. Nelissen Grade en G. Leblanc, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker uit te sluiten van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO AD/177/10

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 13 juli 2010 om verzoeker uit te sluiten van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO AD/177/10, nietig verklaren;

het besluit van het TABG van 5 januari 2011 tot afwijzing van verzoekers klacht nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten van de procedure;

subsidiair, voor recht verklaren dat verzoeker niet moet worden verwezen in de kosten van de Commissie.

____________