Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 30. septembri 2010. aasta otsus - Lebedef ja Jones versus komisjon

(kohtuasi F-29/09)1

(Avalik Teenistus - Ametnikud - Töötasu - Personalieeskirjade artikkel 64 - Personalieeskirjade XI lisa artikli 3 lõike 5 esimene lõik ja artikkel 9 - Paranduskoefitsient - Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Georgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) ja Trevor Jones (Ernzen, Luksemburg) (esindajad: advokaadid F. Frabetti ja J.-Y. Vergnaud)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: K. Zieleśkiewicz ja M. Bauer)

Ese

Nõue tühistada otsus keelduda Luksemburgis makstavate palkade ostujõu viimisega tasemele, mis oleks võrdne palkade ostujõu tasemega Brüsselis, ja teise võimalusena nõue tühistada hagejate palgatõendid, mis on väljastatud alates 15. juunist 2008.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

G. Lebedef ja T. Jones kannavad kõik kohtukulud, v.a Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

Menetlusse astuja Euroopa Liidu Nõukogu kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 129, 6.6.2009, lk 21