Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. travnja 2021. uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o./Republika Slovenija

(predmet C-235/21)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranke

Tužitelj: RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o.

Tuženik: Republika Slovenija

Prethodna pitanja

1.    Može li se pisani ugovor smatrati računom u smislu članka 203. Direktive o PDV-u1 samo ako sadržava sve podatke koji su propisani za račune u poglavlju 3. („Ispostavljanje računa”) Direktive o PDV-u?

Odnosno, u slučaju niječnog odgovora:

2.    Koji su podaci ili činjenice na temelju kojih se pisani ugovor u svakom slučaju može smatrati (i) računom kojim se uspostavlja obveza plaćanja PDV-a u skladu s člankom 203. Direktive o PDV-u?

Odnosno, konkretnije:

3.    Može li se pisani ugovor koji su sklopila dva obveznika PDV-a, čiji je predmet isporuka robe ili usluga, smatrati računom u smislu članka 203. Direktive o PDV-u ako iz tog ugovora proizlazi izričita i objektivno prepoznatljiva namjera prodavatelja ili pružatelja usluga, kao ugovorne strane, da izda račun za određenu transakciju, zbog čega kupac može razumno pretpostaviti da na temelju tog računa može odbiti ulazni PDV?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)