A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. február 12-i ítélete – Bodson és társai kontra EBB

(F-83/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – A munkajogviszony szerződéses jellege – Illetmény – Az EBB jutalmazási rendszerének reformja)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jean-Pierre Bodson és társai (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams és G. Nuvoli meghatalmazottak, valamint P. E. Partsch ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt azon határozatok megsemmisítése iránti kérelem, amelyek az igazgatótanács 2010. december 14-i, valamint az igazgatási bizottság 2010. november 9-i és 2011. november 16-i határozatai alapján az új teljesítményrendszer szerinti jutalmat alkalmazták a felperesekre, másrészt ebből következően az alperesnek az illetménykülönbözet valamint kártérítés megfizetésére való kötelezésére irányuló kérelem Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.J.-P. Bodson és a hét további felperes, akiknek neveit a melléklet tartalmazza, maga viseli saját költségeit, továbbá kötelesek viselni az Európai Beruházási Bank részéről felmerült költségeket is.