Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) la 6 aprilie 2021 – „AGRO – EKO 2013” EOOD/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie”

(Cauza C-217/21)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Părțile din procedura principală

Reclamantă: „AGRO – EKO 2013” EOOD

Pârât: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie”

Întrebările preliminare

Noțiunea „plată” utilizată la articolul 75 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1306/20131 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune implică încheierea procedurii inițiate ca urmare a unei cereri de plată?

Perceperea efectivă a sumei solicitate de un agricultor echivalează cu un răspuns favorabil al agenției de plăți cu privire la cererea de activare a drepturilor la plată și, prin urmare, neperceperea unor sume, în cazul publicării oficiale a plăților aferente măsurii respective, constituie un refuz al drepturilor la plată atunci când persoana nu a fost informată cu privire la continuarea procedurii prin intermediul unor noi controale?

Termenul prevăzut la articolul 75 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune impune statelor membre obligația verificării condițiilor de eligibilitate înainte de expirarea lui, iar această verificare nu poate fi continuată decât cu titlu excepțional?

Nerespectarea termenului prevăzut la articolul 75 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune constituie un refuz implicit al plății ajutoarelor în cazul în care agricultorul nu este informat cu privire la efectuarea controalelor suplimentare și nu există niciun document scris în legătură cu aceasta?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO 2013, L 347, p. 549).