Kendelse afsagt af Personalerettens præsident den 17. december 2008 - Wenig mod Kommissionen

(Sag F-80/08 R)

(Personalesag - foreløbige forholdsregler - begæring om udsættelse af gennemførelse af en afgørelse, der suspenderer den pågældende fra tjenesten - uopsættelighed - foreligger ikke)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgien) (ved avocats G.-A. Dal, D. Voillemot og D. Bosquet)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Begæring om udsættelse af afgørelsen af 18. september 2008, hvorved Kommissionen suspenderede sagsøgeren på ubestemt tid og besluttede at fradrage 1 000 EUR i hans løn om måneden i en periode på maksimalt seks måneder.

Konklusion

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

____________