2006. június 26-án benyújtott kereset - Lebedef-Caponi kontra Bizottság

(F-71/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2004. január 1-je és 2004. december 31-e közötti időszakra szóló szakmai előmeneteli jelentését;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes három jogalapot hoz fel, amely közül:

-    az első a személyzet szakszervezeti és személyzeti képviselőire vonatkozóan a személyzeti szabályzat 43. cikke általános végrehajtási szabályainak megsértésére, a bizalomvédelem elvének megsértésére és a "patere legem quam ipse fecisti" szabály megsértésére vonatkozik;

-    a második az önkényes eljárás tilalma elvének és a hatáskörrel való visszaélés elvének megsértésére, illetve az indokolási kötelezettség és a védelemhez való jog megsértésére vonatkozik;

-    a harmadik a gondoskodási kötelezettség megsértése vonatkozik.

____________