2007 m. birželio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Feral prieš Regionų komitetą

(Byla F-59/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Pierre-Alexis Feral (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato M.-A. Lucas,

Atsakovas: Europos Sąjungos Regionų komitetas (RK)

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. liepos 26 d. RK generalinio sekretoriaus ir administracijos direktoriaus sprendimą dėl reikalavimo grąžinti sumas, sumokėtas ieškovui, remiantis daliai jo nuo 2003 m. kovo mėnesio iki 2005 m. gegužės mėnesio į Prancūziją pervesto atlyginimo taikytu korekciniu koeficientu.

Panaikinti 2006 m. gruodžio 4 d. RK administracijos direktoriaus sprendimą, nustatantį, kad ši suma yra 3 600,16 euro.

Įpareigoti RK atlyginti ieškovui 3 600,16 euro sumą ir 8 % dydžio delspinigius už kiekvienus metus nuo sugrąžinimo iki visiško sumokėjimo.

Įpareigoti RK sumokėti ieškovui sumą, kuri jam turėjo būti sumokėta, remiantis daliai jo atlyginimo taikytu korekciniu koeficientu, ir kuri turėjo būti pervesta į Prancūziją nuo 2005 m. birželio mėnesio, bei 8 % dydžio delspinigius už kiekvienus metus nuo sugrąžinimo iki visiško sumokėjimo.

Įpareigoti RK nuo būsimo sprendimo priėmimo dienos atnaujinti dalies ieškovo atlyginimo pervedimą į Prancūziją, taikant šioje šalyje galiojantį korekcinį koeficientą.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau - Tarnybos nuostatai) 85 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos paskutinės įtraukos, nustatančios atlyginimo pervedimo būdus (toliau - bendroji tvarka), ir 1992 m. gruodžio 3 d. administracijos vadovo išvados Nr. 204/92 2 ir 4 punktų pažeidimais. Ieškovas teigia, kad RK negalėjo manyti, jog nebuvo neatliktas dalies jo atlyginimo pervedimas į taupomąją būsto sąskaitą Prancūzijoje pagal Tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 2 dalį, nes šios sąskaitos maksimalų dydį viršijanti suma buvo nuskaičiuota kaip įmokos į taupomąją knygelę. Ypač reikia nurodyti, jog pagal bendrąją tvarką nereikalaujama, kad pervedimai atitiktų privalomuosius mokėjimus, ir jog šis nuskaičiavimas būtų atliekamas pagal nusistovėjusią Prancūzijos taupomosios būsto sąskaitos reglamentavimą atitinkančią banko praktiką, į kurią nuoroda pateikiama administracijos vadavo išvadoje.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas Tarnybos nuostatų 85 straipsnio pažeidimu, nes RK manė, kad nagrinėjamas pervedimų pažeidimas buvo toks akivaizdus, kad ieškovas žinojo apie jį arba, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra teisininkas, bent privalėjo žinoti. Atsižvelgdamas į tai, ieškovas mano, kad: i) remiantis administracijos vadovo išvada, taupomoji būsto sąskaita, kurią jis atidarė, atrodo atitinkanti bendrojoje tvarkoje nurodytą taupomąją būsto sąskaitą; ii) jo atlikta nuskaičiavimo operacija atrodo esanti suderinama su šia tvarka; iii) po 2003 ir 2004 m. gruodžio mėnesiais vykusios kontrolės jo asmens byla atrodo esanti pilna ir tvarkinga; iv) kadangi jo galimybė susipažinti su savo asmens byla buvo apribota, jis negalėjo patikrinti dokumentų, kurie reikalingi kontroliuojant pervedimų teisėtumą.

____________