Acțiune introdusă la 22 mai 2012 – ZZ și ZZ/Comisia

(Cauza F-55/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: ZZ și ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea propunerilor de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu la Comisie, pe baza calculului care ia în considerare noile DGA care au intrat în vigoare după cererile de transfer ale reclamantelor.

Concluziile reclamantelor

Anularea deciziilor care conțin propunerile de transfer al drepturilor de pensie ale reclamantelor în cadrul cererii lor formulate în temeiul articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statut, care implică o propunere calculată pe baza DGA adoptate la 3 martie 2011;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.