Tožba, vložena 29. marca 2022 – Kraljevina Španija/Svet Evropske unije

(Zadeva C-224/22)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: J. Rodríguez de la Rúa Puig, agent)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Uredba Sveta (EU) 2022/1101 z dne 27. januarja 2022 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju naj se razglasi za nično v delu, v katerem se nanaša na določitev (i) največjega dovoljenega ribolovnega napora za plovila s parangeli za ribolov osliča (Merluccius merluccius) in bradača (Mullus barbatus) v Alboranskem morju, na Balearskih otokih, v severni Španiji in Levjem zalivu (geografska podobmočja 1, 2, 5, 6 in 7), ki je določen v Prilogi III pod točko (c); in (ii) največje omejitve ulova za rdeče-modro kozico (Aristeus antennatus) v Alboranskem morju, na Balearskih otokih, v severni Španiji in v Levjem zalivu (geografska podobmočja 1, 2, 5, 6 in 7), ki je določena v Prilogi III pod točko (e).

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbena razloga in bistvene trditve

Prvi tožbeni razlog:

Določitev največjega dovoljenega ribolovnega napora za plovila s parangeli za ribolov osliča in bradača v geografskih podobmočjih 1, 2, 5, 6 in 7:

ni obrazložena v skladu z zahtevami iz člena 7(5) Uredbe 2019/10221 , ker ni bilo opredeljeno, iz katerih znanstvenih mnenj je razviden znaten ulov določenega staleža;

podredno: (i) je v nasprotju s členom 7(5) Uredbe 2019/1022, ker iz znanstvenih mnenj, ki jih je preučila Kraljevina Španija, ni razviden znaten ulov določenega staleža; ter (ii) ni sorazmerna, ker očitno ni primera za uresničitev cilja Uredbe 2019/1022, saj z njo nista upoštevana niti zahteva glede znanstvenega mnenja niti dosleden razvoj skupne ribiške politike (SRP) treh razsežnosti, in sicer okoljske, gospodarske in socialne; in ni nujna, saj so na voljo druga sredstva za uresničitev navedenega cilja (prepovedi in povečanje selektivnosti vlečnih mrež).

Drugi tožbeni razlog:

Določitev posebne največje omejitve ulova za rdeče-modro kozico na geografskih podobmočjih 1, 2, 5, 6 in 7;

ni obrazložena v skladu z zahtevami iz člena 7(3)(b) Uredbe 2019/1022, ker ni bilo opredeljeno, iz katerih znanstvenih mnenj je razvidna nujnost sprejetja tega ohranitvenega ukrepa;

podredno: (i) je v nasprotju s členom 7(3)(b) Uredbe 2019/1022, ker uporaba ukrepa v navedeni uredbi ni bila predvidena in ker iz znanstvenih mnenj, ki jih je preučila Kraljevina Španija, ni razvidna nujnost sprejetja tega ohranitvenega ukrepa; ter (ii) ni sorazmerna, ker očitno ni primera za uresničitev cilja Uredbe 2019/1022, ker z njo ni upoštevana zahteva glede znanstvenega mnenja in ker se prekriva z drugimi ohranitvenimi ukrepi; in ni nujna, saj so na voljo druga sredstva za uresničitev navedenega cilja (prepovedi, najmanjše velikosti in povečanje selektivnosti vlečnih mrež).

____________

1     Uredba Sveta (EU) 2022/110 z dne 27. januarja 2022 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju (UL 2022, L 21, str. 165).

1     Uredba (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju, in spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 (UL 2019, L 172, str. 1).