Överklagande ingett den 13 januari 2021 av Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo och Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 16 december 2020 i mål T-416/20 REC, Comprojecto-Projectos e Construções m.fl./Europeiska unionens domstol m.fl.

(Mål C-21/21 P)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Klagande: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo och Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (ombud: M. Ribeiro, advogado)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens domstol, Europeiska unionens tribunal och Europeiska centralbanken

Domstolen (sjätte avdelningen) har i beslut av den 30 juni 2021 beslutat att avvisa överklagandet då det är uppenbart att det inte kan tas upp till sakprövning och att klagandena ska bära sina rättegångskostnader.

____________