Beroep ingesteld op 10 oktober 2011 - ZZ / Parlement

(Zaak F-101/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de jury van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/188/10 - TOLKEN voor het BULGAARS (BG) van 30 juni 2011 om de verzoekende partij niet op te nemen op de reservelijst van dit vergelijkend onderzoek en verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de jury van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/188/10 - TOLKEN voor het BULGAARS (BG) van 30 juni 2011, genomen na een nieuw onderzoek van het examen van de verzoekende partij en tot bevestiging van haar uitslag en, dientengevolge, van het besluit om haar niet op de reservelijst te plaatsen;

nietigverklaring van het besluit van de jury van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/188/10 - TOLKEN voor het BULGAARS (BG) van 31 mei 2011 om de verzoekende partij op de reservelijst van dat vergelijkend onderzoek te plaatsen;

nietigverklaring van alle handelingen van de jury vanaf het stadium waarin de aan de kaak gestelde onregelmatigheden hebben plaatsgevonden;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag van 15 000 EUR voor de materiële, de immateriële en de loopbaanschade van de verzoekende partij, onder voorbehoud van een verhoging of verlaging in de loop van de procedure en te vermeerderen met een jaarlijkse rente van 7 % vanaf de datum van het onderhavige verzoekschrift;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten van de procedure.

____________