Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 23.7.2009 - Wilman ym. v. neuvosto ja komissio

(Yhdistetyt asiat T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 ja T-144/97)1

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä yhdistetyt asiat on poistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EYVL C 43, 12.2.1994.