Acțiune introdusă la 3 octombrie 2008 - Lucie Ackerman și alții/Banca Europeană de Investiţii

(Cauza F-79/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Lucie Ackerman (Strasbourg, Franţa) și alții (reprezentant: L. Lévi, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiţii

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea buletinelor de pensie ale reclamanților aferente lunii februarie 2008, în măsura în care aceste buletine aplică o ajustare anuală a pensiilor pentru anul 2007 retroactiv numai începând cu 1 ianuarie 2008 și nu de la 1 iulie 2007 și, în consecință, obligarea BEI la plata soldului de pensie corespunzător aplicării ajustării anuale pentru anul 2007, a soldului de pensie care corespunde efectelor aplicării ajustării anuale aferente anului 2007 asupra cuantumului pensiilor care urmează să fie plătite începând cu ianuarie 2009, precum și la plata de dobânzi aferente soldurilor de pensii datorate până la plata sumelor respective.

Concluziile reclamantei

Anularea buletinelor de pensie ale reclamanților aferente lunii februarie 2008, în măsura în care aceste buletine aplică o ajustare anuală a pensiilor pentru anul 2007 retroactiv numai începând cu 1 ianuarie 2008 și nu de la 1 iulie 2007 și, în măsura în care este necesar, anularea unei note pe care pârâta a adresat-o reclamanților, datată 13 februarie 2008;

obligarea pârâtei la plata (i) soldului de pensie corespunzător aplicării ajustării anuale pentru anul 2007, respectiv o mărire de 2,2 %, pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2007 și 31 decembrie 2007; (ii) a soldului de pensie care corespunde efectelor aplicării ajustării anuale aferente anului 2007 asupra cuantumului pensiilor care urmează să fie plătite începând cu ianuarie 2009; (iii) de dobânzi aferente soldurilor de pensii datorate până la plata integrală a sumelor datorate; rata dobânzii aplicabile trebuie să fie calculată pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare, aplicabilă în cursul perioadei în cauză, majorată cu trei puncte;

obligarea Băncii Europene de Investiţii la plata cheltuielilor de judecată.

____________