Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 28 octombrie 2010 - Fares/Comisia

(Cauza F-6/09)1

(Funcţie publică - Agenţi contractuali - Încadrare în grad - Luare în considerare a experienţei profesionale)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Soukaïna Fares (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de încadrare a reclamantei în grupa de funcţii III, gradul 8.

Dispozitivul

Anulează decizia Comisiei Europene prin care doamna Fares a fost încadrată în gradul 8 din grupa de funcţii III a agenţilor contractuali, astfel cum rezultă această decizie din contractul de agent contractual al doamnei Fares din 28 martie 2008.

Comisia suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 69, 21.3.2009, p. 54.