Žaloba podaná dne 10. září 2010 - Colart a další v. Parlament

(Věc F-76/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Philippe Colart (Bastogne, Belgie) a další (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení opravených výplatních pásek žalobců za období od července do prosince 2009 a výplatních pásek vydaných od 1. ledna 2010 v rámci každoroční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009

Návrhová žádání žalobců

zrušit jejich výplatní pásky RG 2009 (nedoplatky z úprav za dobu od července do prosince 2009), jejich výplatní pásky z ledna 2010 a jejich následující výplatní pásky v rozsahu, v němž je na těchto výplatních páskách použita vyrovnávací sazba 1,85 % namísto 3,70 % na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009, zároveň však zachovat účinky těchto výplatních pásek až do vydání nových výplatních pásek na základě správného použití článků 65 a 65a služebního řádu a článků 1 a 3 přílohy XI služebního řádu (verze 2010);

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________