Acțiune introdusă la 15 decembrie 2010 - Bömcke/BEI

(Cauza F-127/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Eberhard Bömcke (Athus, Belgia) (reprezentant: D. Lagasse, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiţii

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea alegerii reprezentantului personalului BEI, anunţată de biroul de vot al BEI la 8 decembrie 2010

Concluziile reclamantului

Anularea alegerii reprezentantului personalului BEI, anunţată de biroul de vot al BEI la 8 decembrie 2010 şi a deciziei din 10 decembrie 2010 a biroului de vot al BEI prin care se respinge reclamaţia adresată acestuia de către reclamant, în conformitate cu articolul 17 din anexa IV la Convenţia privind reprezentarea personalului BEI, la 9 decembrie 2010;

obligarea Băncii Europene de Investiții la plata cheltuielilor de judecată.

____________