Beroep ingesteld op 15 december 2010 - Bömcke / EIB

(Zaak F-127/10)

Procestaal : Frans

Partijen

Verzoekende partij: Eberhard Bömcke (Athus, België) (vertegenwoordiger: D. Lagasse, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de verkiezing van de personeelsvertegenwoordiger van de EIB zoals aangekondigd bij het stembureau van de EIB op 8 december 2010

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de verkiezing van de vertegenwoordiger van het voltallige personeel van de EIB zoals aangekondigd door het stembureau van de EIB op 8 december 2010 en van het besluit van het stembureau van de EIB van 10 december 2010 tot afwijzing van de klacht die verzoeker op 9 december 2010 heeft ingediend overeenkomstig artikel 17 van bijlage IV bij de overeenkomst betreffende de vertegenwoordiging van het personeel van de EIB;

verwijzing van de EIB in de kosten.

____________