7. oktoobril 2010 esitatud hagi - Cervelli versus komisjon

(kohtuasi F-98/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Francesca Cervelli (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid J. R. García-Gallardo Gil-Fournier ja M. Arias Díaz)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hagejale maksmast kodumaalt lahkumise toetust.

Hageja nõuded

tunnistada komisjoni 30. juuni 2010. aasta rahuldamata jätmise otsus kehtetuks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________