2008. december 8-án benyújtott kereset - Pappas kontra Bizottság

(F-101/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Spyros A. Pappas (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Barattini ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak a felperes öregségi nyugdíjjogosultságát, illetve az e jogosultság megállapításakor figyelembeveendő nyugdíjszerző szolgálati évek számítását megállapító határozatának megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

-    A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak a felperes öregségi nyugdíjjogosultságát megállapító 2008. február 6-i határozatát, valamint a nyugdíjjogosultság megállapításakor figyelembeveendő nyugdíjszerző szolgálati évek számát meghatározó 2003. február 22-i és 2003. február 27-i határozatát;

-    az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________