Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Efeteio Athinon (Grčija) 3. marca 2021 – VP, CX, RG, TR in drugi/Elliniko Dimosio

(Zadeva C-133/21)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Efeteio Athinon (višje sodišče v Atenah, Grčija)

Stranke

Pritožniki: VP, CX, RG, TR in drugi

Nasprotna stranka: Elliniko Dimosio

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je z določbo 4 Direktive 1999/70/ES1 skladna nacionalna zakonodaja, kakršna je [ta, ki je] sporna, ki določa neenako obravnavanje pri plačah v škodo delavcev s pogodbami o zaposlitvi za določen čas, v smislu določbe 1 Direktive 1999/70/ES, v primerjavi s primerljivimi delavci, zaposlenimi za nedoločen čas, če je edino merilo za razlikovanje dejstvo, da se njihova pogodba s strani delodajalca ali po zakonu obravnava kot pogodba o zaposlitvi za določen čas?

Zlasti pa, ali je z določbo 4 Direktive 1999/70/ES skladna nacionalna zakonodaja, ki upravičuje neenako obravnavanje delavcev pri plačah na podlagi dejstva, da so delo opravljali po pogodbi o zaposlitvi za določen čas, če so vedeli, da njihovo delo zadovoljuje stalne in trajne potrebe delodajalca?

____________

1     Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL L 175, str. 43).