Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – Ryanair/Komisija (SAS, Danska; Covid-19)

(Zadeva T-378/20)1

(Državne pomoči – Danski trg zračnega prevoza – Pomoč, ki jo je Danska dodelila letalski družbi v okviru pandemije COVID-19 – Poroštvo – Sklep o nenasprotovanju – Zaveze, s katerimi je pogojena združljivost pomoči z notranjim trgom – Pomoč za povrnitev škode, ki jo je povzročil izjemen dogodek – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Enako obravnavanje – Obveznost obrazložitve)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Ryanair DAC (Swords, Irska) (zastopniki: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis in V. Blanc, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: F. Tomat, L. Flynn in S. Noë, agenti)

Intervenientke v podporo tožene stranke: Kraljevina Danska (zastopniki: J. Nymann-Lindegren in M. Søndahl Wolff, agenta, skupaj z R. Holdgaardom, odvetnikom), Francoska republika (zastopnika: E. de Moustier in P. Dodeller, agenta), SAS AB (Stockholm, Švedska) (zastopnik: F. Sjövall, odvetnik)

Predmet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 2416 final de la Commission, du 15 avril 2020, relative à l’aide d’État SA.56795 (2020/N) – Danemark – Indemnisation des dommages causés à SAS par la pandémie de COVID-19.

Izrek

Tožba se zavrne.

Družbi Ryanair DAC se naloži, da poleg svojih stroškov nosi tudi stroške Evropske komisije, vključno s stroški, nastalimi v okviru predloga za zaupno obravnavanje.

Kraljevina Danska, Francoska republika in družba SAS AB nosijo svoje stroške.

____________

1     UL C 255, 3.8.2020.