Avaliku Teenistuse Kohtu 12. detsembri 2013. aasta otsus – Lebedef versus komisjon

(kohtuasi F-68/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamisaruanne – 2010. aasta hindamine – Nõue tühistada hindamisaruanne – Nõue tühistada määratud edutamispunktide arv)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayer ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada hagejale määratud edutamispunktid ja tema hindamisaruanne ajavahemikuks 1. jaanuarist 31. detsembrini 2010.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta G. Lebedefi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 258, 25.8.2012, lk 28.