Kanne 3.10.2011 - ZZ ym. v. komissio

(Asia F-98/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ja muut (edustajat: asianajajat F. Moyse ja A. Salerno)

Vastaaja: Euroopan komissio

Asia

Vaatimus kumota komission päätös, jolla tiettyjä jäsenvaltion korkea-asteen opiskelijoille myöntämiä taloudellisia tukia pidettiin perheavustusten kaltaisina avustuksina ja jolla nämä taloudelliset avustukset vähennettiin virkamiehille, jotka ovat näiden opiskelijoiden vanhempia, myönnettävästä koulutusavustuksesta, sekä päätös, jolla perusteeton etu palautettiin.

Vaatimukset

Yhdeksän ensimmäistä kantajaa vaativat yhtäältä kumottavaksi päätöksiä, joilla heidän lapsistaan maksetuista henkilöstösääntöön perustuvista koulutusavustuksista vähennettiin Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur du Grand-Duché du Luxembourgin (CEDIES) näille korkea-asteen opiskelua varten myöntämien opiskelustipendien määrä, sekä toisaalta päätöksiä, joilla perittiin takaisin kullekin mainituista kantajista aikaisemmin väitetysti perusteettomasti maksettuja koulutusavustusten määriä vastaavat määrät

viimeinen kantaja vaatii kumottavaksi päätöstä, jolla häntä vaadittiin ilmoittamaan, onko hänen lapsensa saanut CEDIESin myöntämän stipendin, ja jolla tästä lapsesta maksettavan koulutusavustuksen maksaminen keskeytettiin 1.12.2011 alkaen, siltä osin kuin kyseinen päätös koskee mainittua keskeyttämistä

vastaaja on velvoitettava maksamaan saamatta jääneiden etuuksien määrät lisättynä määrien erääntymispäivästä alkaen laskettavalla Euroopan keskuspankin kyseistä ajanjaksoa varten vahvistamalla perusrahoitusoperaatioihin sovellettavalla korolla, johon lisätään kaksi prosenttiyksikköä

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________