Tožba, vložena 3. novembra 2008 - P proti Parlamentu

(Zadeva F-89/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: P (Bruselj, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski Parlament

Predmet in opis spora

Prvič, razveljavitev odločbe Parlamenta o odpustitvi tožeče stranke s trimesečnim odpovednim rokom in, drugič, odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Naj se razveljavi odločba Parlamenta z dne 15. aprila 2008, na podlagi katere je tožeča stranka odpuščena s trimesečnim odpovednim rokom in ji je nemudoma onemogočen dostop do Parlamenta, pri čemer ji je naloženo, da vrne ključe pisarne v najkrajšem roku;

posledično, naj se tožečo stranko nemudoma ponovno vključi v opravljanje njenih nalog, na njeno delovno mesto in v razred, v katerem je bila ob sprejetju odločbe 15. aprila 2008, z retroaktivnim učinkom, naj se ji da plačo od 15. julija 2008 do njene ponovne dejanske vključitve, z zamudnimi letnimi obrestmi v višini 7 %;

naj se toženi stranki iz naslova nematerialne škode in škode za kariero naloži plačilo zneska 10000eurov, s pridržkom povečanja in/ali zmanjšanja med postopkom;

naj se Parlamentu naloži plačilo stroškov.

____________