Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Amministrattiv (il-Lussemburgu) fil-5 ta’ Marzu 2021 – A, B u C, irrappreżentati legalment mill-ġenituri tagħhom vs Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(Kawża C-153/21)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Tribunal Amministrattiv

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti A, B u C, irrappreżentati legalment mill-ġenituri tagħhom

Konvenut: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Domanda preliminari

L-Artikolu 33(2)(a) tad-Direttiva 2013/32/UE [tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013] dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali 1 , moqri flimkien mal-Artikolu 23 tad-Direttiva 2011/95/UE [tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011] dwar standards għall-kwalifika ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali, għal stat uniformi għar-refuġjati jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja, u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija 2 , kif ukoll mal-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, jista’ jiġi interpretat bħala li jippermetti li tiġi ddikjarata inammissibbli l-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali ppreżentata minn ġenituri f’isem il-wild tagħhom minuri fi Stat Membru ieħor (f’dan il-każ il-Lussemburgu) li ma huwiex dak li kien ta preċedentement protezzjoni internazzjonali lill-ġenituri biss, kif ukoll lill-aħwa tal-wild (f’dan il-każ il-Greċja) minħabba li l-awtoritajiet tal-pajjiż li ta protezzjoni internazzjonali lil dawn tal-aħħar, qabel it-tluq tagħhom u t-twelid tal-wild, jiggarantixxu li mal-wasla tal-wild u mar-ritorn tal-membri l-oħra tal-familja, dan il-wild ikun jista’ jibbenefika minn permess ta’ residenza u mill-istess vantaġġi bħal dawk mogħtija lill-benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali, mingħajr ma jaffermaw madankollu li dan ser jingħata ad personam status ta’ protezzjoni internazzjonali?

____________

1  ĠU 2013, L 180, p. 60.

2  ĠU 2011, L 337, p. 9.