2021 m. kovo 29 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën / X

(Byla C-194/21)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Staatssecretaris van Financiën

Kita kasacinio proceso šalis: X

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar PVM direktyvos1 184 ir 185 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad apmokestinamasis asmuo, kuris įsigydamas prekę arba paslaugą neatliko apyvartos mokesčio atskaitos (pirminė atskaita) per pagal nacionalinės teisės aktus taikomą atskaitos atlikimo terminą pagal apmokestinamą naudojimo tikslą, turi teisę ją atlikti – vėliau pirmą kartą panaudodamas šią prekę arba pasinaudodamas šia paslauga – per tikslinimo procedūrą, kai faktinis naudojimas šiuo tikslinimo momentu atitinka naudojimo tikslą?

2.    Ar atsakant į pirmąjį klausimą turi reikšmės tai, kad pirminės atskaitos neatlikimas nesusijęs su sukčiavimu ar piktnaudžiavimu teise ir nebuvo padaryta žalos valstybės biudžetui?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).