Personaldomstolens beslut av den 11 mars 2011 – Kaskarelis mot kommissionen

(Mål F-24/10)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 161, 19.6.2010, s. 58