Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 16 decembrie 2010 - AG/Parlamentul European

(Cauza F-25/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Concediere după terminarea perioadei de probă - Inadmisibilitate vădită - Tardivitatea acțiunii - Notificare prin scrisoare recomandată cu aviz de recepție)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: AG (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: S. Seyr și V. Montebello-Demogeot, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de concediere a reclamantei la sfârșitul perioadei de probă și cerere de reparare a prejudiciului pe care aceasta pretinde că l-a suferit

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

O obligă pe AG la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 161,19.06.010, p. 58.