Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Δεκεμβρίου 2021 – Schmid κατά EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A)

(Υπόθεση T-700/20)1

{Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας – Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Steirisches Kürbiskernöl g. g. A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Σήμα που περιλαμβάνει διακριτικά σύμβολα, εμβλήματα ή θυρεούς – Έμβλημα ενός από τους τομείς δράσης της Ένωσης – Προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο θ΄, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο θ΄, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]}

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Gabriele Schmid (Halbenrain, Αυστρία) (εκπρόσωπος: A. Ginzburg, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: D. Hanf και M. Eberl)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του EUIPO, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Αυστρία) (εκπρόσωπος: I. Hödl, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 23ης Σεπτεμβρίου 2020 (υπόθεση R 2186/2019-4), σχετικά με διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας μεταξύ Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark και G Schmid.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

Ακυρώνει την απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) της 23ης Σεπτεμβρίου 2020 (υπόθεση R 2186/2019-4).

Το EUIPO φέρει τα δικαστικά έξοδά του καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Gabriele Schmid.

Το Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

____________

1 EE C 28 της 25.1.2021.